Organisatie

De Sproet organisatie bestaat uit verschillende taken. Zo zijn er de animatoren die de effectieve werking “ter plekke” voor hun rekening houden, de Raad van Bestuur die zorgt voor de omkadering en sympatisanten.

Animatoren

De effectieve werking “ter plekke” tijdens de sproetweken ligt bij het animatorenteam en de hoofdanimatoren. Zij verzorgen de begeleiding van de kinderen. Daarvoor stellen zij vooraf een programma op dat voor elke leeftijdsgroep aangepaste activiteiten voorziet binnen een bepaald thema.

Onze gebreveteerde animatoren krijgen een jobstudentencontract met daarbij een volwaardig loon.

Groepsfoto in het bos van de animatoren, zomer 2022.

Raad van bestuur

De raad van bestuur (RvB) zorgt voor de omkadering van de werking. Doorheen het jaar wordt de goede werking gepland en opgevolgd op heel wat verschillende aspecten:

De raad van bestuur (RvB) bestaat uit vrijwilligers.

Voorzitter Loes Boonen
Secretaris Tine Rappé
Penningmeester Annie Vannueten
Geert Willems
Hoofdanimatoren Eva Houbrechts
Lise De Ceulaer
Wieze Guns
Medewerkers Nel Baeyens
Rob Guns
Kobe Van de Water
Janne De Smet
Pieter Rappé
Webmaster Tinne Cornelis
Inschrijvingen Lotte Rappé
Claudia Janssens
Enkele kids poseren met hun animator. Say cheese!

Algemene vergadering

Als controlerend orgaan is er de algemene vergadering (AV). De AV keurt de jaarrekening en de begroting goed (of af), stelt de bestuurders aan en kan ze afzetten indien nodig, beslist over wijzigingen aan de statuten, ….

De AV komt minstens één maal per jaar samen. De leden van de AV zijn de bestuurders en de meerderjarige animatoren.

Sympatisanten

Naast de officiele structuur kan Sproet ook steeds rekenen op een enkele sympatisanten en ouders die vrijwillig een handje toesteken, bijvoorbeeld bij de opbouw en de opkuis van onze Sproetstek op de Rulheyde of als begeleider tijdens het middageten.

Bedankt hiervoor!

De witte groep maakt een menselijke piramide.
Deze twee schreven een fantastisch stripverhaal. Even poseren met jullie kunstwerk.

Financieel

Sproet haalt zijn inkomsten enerzijds uit de inschrijvingsgelden en anderzijds uit subsidies. De voornaamste uitgaven zijn de lonen van de animatoren, huurgelden, verzekeringen, knutselmateriaal, enz. Als vzw willen we verlies noch winst maken en het is steeds onze bedoeling om de deelnamekost voor de ouders zo laag mogelijk te houden.

Speelpleinwerking Sproet vzw is trouwens erkend als lokaal jeugdwerk. Deelname door kinderen jonger dan 14 jaar is daardoor fiscaal aftrekbaar. Wij leveren daarvoor het benodigde fiscale attest af.


Daarnaast kan vaak ook een deel van het inschrijvingsgeld teruggevraagd worden aan uw ziekenfonds, werkgever, het OCMW of andere organisaties. Hiervoor is een attest van deelname nodig en dat stellen wij eveneens beschikbaar.