Sproet logo

Home
Sproet info
Kastaar info
Aanbod 2023
Inschrijven
Foto's
De organisatie
Contact
Animatoren
Bestuur


Laatste aanpassing:
 
Reeds bezoekers op deze site. 

Sproet organisatie

Animatoren - Raad van Bestuur - Algemene Vergadering - Sympatisanten - Financieel
Geschiedenis - Statuten en Huishoudelijk reglement

Animatoren

De effectieve werking "ter plekke" tijdens de sproetweken ligt bij het animatorenteam en de hoofdmonitoren. Zij verzorgen de effectieve begeleiding van de kinderen. Daarvoor stellen zij vooraf een programma op dat voor elke leeftijdsgroep aangepaste activiteiten voorziet binnen een bepaald thema.

Monitoren groepsfoto
Onze gebreveteerde animatoren krijgen een jobstudentencontract met daarbij een volwaardig loon.
Top

Raad van Bestuur

De raad van bestuur (RvB) zorgt voor de omkadering van de werking. Doorheen het jaar wordt de goede werking gepland en opgevolgd op heel wat verschillende aspecten:.

  • Inhoudelijke werking naar de kinderen toe : thema, programma, ...
  • Aanstelling, opvolging, begeleiding van monitoren
  • Administratie, wettelijke verplichtingen, verzekering, boekhouding, ...

De RvB bestaat uit vrijwilligers.

Kurt en Rob

De actuele lijst van bestuurders vindt u hieronder terug.

Raad van Bestuur (op 1 december 2022)
Voorzitter Loes Boonen
Secretaris Tine Rappé
Penningmeester Annie Vannueten
Geert Willems
Hoofdanimatoren Claudia Janssens
Nore Maes
Medewerkers Nel Baeyens
Tinne Cornelis
Rob Guns
Kurt Raeymaekers
Lotte Rappé
Kobe Van de Water
Webmaster Pieter Rappé
Top

Algemene Vergadering

Als controlerend orgaan is er de algemene vergadering (AV). De AV keurt de jaarrekening en de begroting goed (of af), stelt de bestuurders aan en kan ze afzetten indien nodig, beslist over wijzigingen aan de statuten, ....

De AV komt minstens één maal per jaar samen. De leden van de AV zijn de bestuurders en de meerderjarige animatoren.
Top

Sympatisanten

Naast de officiele structuur kan Sproet ook steeds rekenen op een schare sympatisanten en ouders die vrijwillig een handje toesteken, bijvoorbeeld bij de opbouw en de opkuis van onze Sproetstek op de Rulheyde, of als begeleider tijdens het middageten.
Bedankt hiervoor!
Top

Financieel

Sproet haalt zijn inkomsten enerzijds uit de inschrijvingsgelden en anderzijds uit subsidies. De voornaamste uitgaven zijn de lonen van de animatoren, huurgelden, verzekeringen, knutselmateriaal, enz. Als vzw willen we verlies noch winst maken, en het is steeds onze bedoeling om de deelnamekost voor de ouders zo laag mogelijk te houden.

Speelpleinwerking Sproet vzw is trouwens erkend als lokaal jeugdwerk. Deelname door kinderen jonger dan 14 jaar is daardoor fiscaal aftrekbaar. Wij leveren daarvoor het benodigde fiscale attest af.
Daarnaast kan vaak ook een deel van het inschrijvingsgeld teruggevraagd worden aan uw ziekenfonds, werkgever, het OCMW of andere organisaties. Hiervoor is een attest van deelname nodig, en dat stellen wij eveneens beschikbaar.
Top

Meer weten?

(pdf info)
Top