Animator-info

Algemeen
Opleiding
Info 2023
Documenten
Contact
Sproet Home

 
Reeds bezoekers op deze site. 

Opleiding

Cursussen -Stage - Terugbetaling - Vragen

Cursussen

Sproet vraagt van de monitoren om een cursus animator in het jeugdwerk gevolgd te hebben. De opleiding bestaat uit een theoretisch deel en een stage met evaluatie.

Sproet organiseert de theoretische cursus niet zelf, maar er zijn heel wat organisaties die dit wel doen. Je vindt een overzicht van alle cursussen op de Vlaamse website kadervorming, wat een erg belangrijke website is voor alle cursisten en stagiairs.

Stage

De cursus animator vereist dat je stage loopt om de cursus "af" te maken. Deze stage kan wel bij Sproet gebeuren, geheel of gedeeltelijk.

Als stagiair bij Sproet kom je in aanraking met alle apecten van de Sproetwerking. Je werkt immers, in samenwerking met je (ervaren) medemoni, volop mee aan het programma, de voorbereidingen, opbouw en opkuis, en natuurlijk het allerbelangrijkste: de animatie en begeleiding van een groep kinderen op ons speelplein.

Onze hoofdanimator verzorgt tesamen met je medemoni je stagebegeleiding en -evaluatie.

Als Sproet stagiair krijg je de vrijwilligersvergoeding

Wie een stageplaats wil moet dit op het sollicitatieformulier aanduiden met vermelding van het gewenste aantal weken. We doen ons best om alle stage-aanvragen in te vullen.

Top

Terugbetaling van cursuskosten

Voor wie de vereiste monitorencursus pas volgde biedt Sproet twee voordelen. Ten eerste is er de mogelijkheid om de vereiste stage (zie hoger) bij Sproet te vervullen. Bovendien betalen wij - onder bepaalde voorwaarden - een deel van de gemaakte kosten terug, los van de subsidie die je bijvoorbeeld van de gemeente kunt krijgen.

  • 1/4 van de kosten worden terugbetaald bij het volgen van de basiscursus animator in het jeugdwerk, als U zich dan engageert om minstens 2 jaar mee te werken aan de Speelpleinwerking SPROET.
  • 1/3 van de kosten worden terugbetaald bij het volgen van de cursus hoofdanimator & instructeur in het jeugdwerk, als U zich engageert om minstens 3 jaar mee te werken aan de Speelpleinwerking SPROET.

Na invulling van het aanvraagformulier en voorlegging van de bewijsstukken gebeurt de uitbetaling zo snel mogelijk na het volgen van de cursus (typisch in december van het lopende jaar).
Top

Vragen?

Met al je vragen over het monitorschap kun je terecht bij onze coördinator, liefst via het contactformulier.
Top