Animator-info

Algemeen
Opleiding
Info 2023
Documenten
Contact
Sproet Home

 
Reeds bezoekers op deze site. 

Animatoren hoofdpagina

Welkom - Vereisten - Verwachting - Aanbod - Solliciteren

Yo de mannen (m/v)

Proficiat, je hebt de Sproet monitorenhoek gevonden. Aangezien je hier geland bent durven we veronderstellen dat je Sproet animator bent, of het graag wil worden.

In beide gevallen heb je overschot van gelijk! Sproet speelpleinwerking (vzw) staat of valt namelijk met de animatoren. En dat betekent dat we onze eisen durven stellen, maar ook dat we proberen onze moni's in de watten te leggen.

Toch geen (kandidaat) animator? Even goed welgekomen.
Top

Sproet animator word je niet zomaar!

Ten eerste moet je minstens 16 jaar oud zijn - of worden - in het lopende Sproetjaar.

Daarnaast moet je de cursus "animator in het jeugdwerk" gevolgd hebben. Deze cursus kan gevolgd worden via tal van jeugdbewegingen. Je kunt ook deelnemen aan de cursussen van Vivès of VDS.

Je moet deze cursus achter de rug hebben wanneer Sproet begint. Heb je het getuigschrift nog niet maar ben je wel al ingeschreven, dan kun je alvast solliciteren bij Sproet. Het is ook mogelijk om je stage bij Sproet te lopen.

Wij voorzien trouwens in een tussenkomst in de kosten van de opleiding. Meer info over dit alles staat op de pagina "Opleiding".
Top

Wat wordt er verder verwacht?

Als animator bij Sproet of Kastaar krijg je de dagelijkse leiding over een groep van 20 tot 25 kinderen. Bij elke groep staan 2 monitoren waarvan minstens 1 al wat Sproet ervaring heeft.

De werking draait voor elke Sproetweek steeds rond een bepaald thema. De animatoren zorgen voor de keuze en de uitwerking van de thema's voordat de eigenlijke werking start. Daarvoor worden enkele voorbereidende samenkomsten gepland waar je aanwezigheid en enthousiaste medewerking verwacht wordt.

De inrichting en de opkuis van de locatie op De Hoge Rielen is telkens een karwei dat alleen met vele handen binnen een beperkte tijd doenbaar is. De animatoren maken deel uit van het opbouw- of het afbraakteam.

Tenslotte nog één ding. De animatoren maken volgens de statuten deel uit van de Algemene Vergadering van de VZW en worden dan ook op de jaarlijkse AV verwacht.
Saai denk je? Niks daarvan. Wij maken er een gezellige boel van.
Top

Voor wat hoort wat!

Wij eisen en vragen heel wat van elke monitor, maar daar krijg je dan ook wat voor terug.

Je krijgt de kans om in een toffe sfeer van leeftijdsgenoten op een creatieve en geëngageerde manier bezig te zijn met kinderen tussen 6 en 15 jaar. Je inbreng in de programma's en je inzet op het veld worden zeer gewaardeerd door de kinderen, de ouders, de hoofdmoni's en het bestuur.

Via de overleg- en evaluatiemomenten tijdens de werking krijg je ook feedback hoe goed je wel bezig bent, en waar misschien nog een beetje ruimte voor verbetering is.
Zelfontplooiing heet dat...

Ah ja, bijna vergeten. Als gebrevetteerd animator krijg je ook nog een studentenovereenkomst met een volwaardig loon erbij (dat dank zij het "monitorenstatuut" niet meetelt voor de fiscale beperkingen, zodat je gerust nog een andere studentenjob kunt uitvoeren - buiten de Sproetperiode uiteraard).
Top